DEMIAK

(pseudoniem van Maarten Demmink, geboren 1967)


De Haagse kunstenaar Demiak schildert zorgvuldig uitgewerkte, surrealistisch aandoende landschappen. Zonovergoten stadjes zweven naast rokende fabriekspijpen door een zeeblauwe lucht. Hoewel hij een klassiek schilder is, getuigen zijn fantasievolle doeken, waarin de mens steevast ontbreekt, ook van een diepromantisch verlangen naar vrijheid. Dat verlangen bracht hem recent ertoe ook sculpturen te maken. Zijn droombeelden, waarin torenflats aan boomtakken kunnen ontspruiten, zijn even aantrekkelijk als vervreemdend.

Demiak_Flights_of_the_Mind.jpg
In deze cursus zal de nadruk liggen op de suggestie van ruimte in het platte vlak.
De meest voor de hand liggende verschijningsvorm hiervan  is het landschap.

Maar als uw voorkeur uitgaat naar stadsgezicht of binnenruimte zult u merken dat de principes hetzelfde blijven.
Er kan specifiek worden ingegaan op toepassingen van lineair of atmosferisch perspectief,
maar plezier in schilderen staat voorop!

zie: www.demiak.nl

cursusduur

Donderdagochtend van 10.00 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 10.00 - 12.30 uur.   
De cursus loopt van september tot juli.
Tussentijds instromen is mogelijk.

Tarief

Het cursusgeld is vastgesteld op € 60,00  per maand.
U neemt, met stilzwijgende voortzetting, deel per maand met een opzegtermijn van een maand. Betalingen gaan contant in de eerste les van de maand. U ontvangt dan een bewijs van betaling.

Zomerschilderen:

Periode: juli en augustus
Tarief per les € 17,50
Dagdelen: donderdag en vrijdagochtend

Nu inschrijven